Big Lot กับการตรวจปล่อยอุปกรณ์ ไป โรงไฟฟ้าหงสา ส่งออก ด่านห้วยโก๋น เมือง. พิธีการการตรวจปล่อยเป็นอย่างรวดเร็ว. ทั้ง 2 ฝั่งไทย-สปป.ลาว ขอบคุณลูกค้าที่ได้ให้ความไว้วางกับ ทีมงาน A&B Shipping เป็นผู้ดูแล งานพิธีการทางศุลกากร ในครั้งนี้. 19/Aug/2019

อุปกรณ์ไป โรงไฟฟ้าหงสา
อุปกรณ์ไป โรงไฟฟ้าหงสา
อุปกรณ์ไป โรงไฟฟ้าหงสา
อุปกรณ์ไป โรงไฟฟ้าหงสา
อุปกรณ์ไป โรงไฟฟ้าหงสา
อุปกรณ์ไป โรงไฟฟ้าหงสา
อุปกรณ์ไป โรงไฟฟ้าหงสา