ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ให้เป็นผู้ดูแลงานพิธีการนำเข้าอุปกรณ์ จากประเทศจีน ผ่านด่านมุกดาหาร มาติดตั้งโรงงานน้ำตาลเกษตรผล ที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นโรงงานผลิตน้ำตาลขนาดใหญ่ เริ่มต้นขนอุปกรณ์ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว

รถกำลังขนเหล็กโครงสร้างที่โรงงานที่ประเทศจีน
รถกำลังออกจากโรงงานที่จีน
รถรอออกจากด่านมุกดาหาร
รถรอออกจากด่านมุกดาหาร
รถรอออกจากด่านมุกดาหาร
รถรอออกจากด่านมุกดาหาร
รถรอออกจากด่านมุกดาหาร
รถรอออกจากด่านมุกดาหาร
รถรอออกจากด่านมุกดาหาร
รถรอออกจากด่านมุกดาหาร
รถรอออกจากด่านมุกดาหาร