ได้รับไว้วางใจจากลูกค้าให้เดินพิธีการตรวจปล่อยรถสินค้า อุปกรณ์ ติดตั้งลิฟท์ ส่งออกไป สปป. ลาว ส่งออกด่านช่องเม็ก-ปากเซ งานเรียบร้อยเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า 22/01/2562 #A&B Shipping