ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลพิธีการศุลกากรส่งออกอ้อย ไปปลูกที่โรงงานผลิตน้ำตาล ที่โรงงานน้ำตาล มิตรลาว แขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว จำนวน 30,000 ตัน ส่งออก ณ.ด่านมุกดาหาร

รถขนอ้อย ไปโรงงานน้ำตาล มิตรลาว
รถขนอ้อย ไปโรงงานน้ำตาล มิตรลาว
รถขนอ้อย ไปโรงงานน้ำตาล มิตรลาว
รถขนอ้อย ไปโรงงานน้ำตาล มิตรลาว