เรา คือ ผู้ให้บริการ พิธีการศุลกากรตรวจปล่อยสินค้า สิงห์ ลีโอ ส่งออกไป สปป. ลาว, ส่งออก ณ ด่านหนองคาย, นครพนม

รถขนส่งเบียร์
เจ้าหน้าที่ทำการเปิดตรวจ ก่อนปล่อยสินค้า
เจ้าหน้าที่ทำการเปิดตรวจ ก่อนปล่อยสินค้า
เจ้าหน้าที่ทำการเปิดตรวจ ก่อนปล่อยสินค้า