เปิดShipmentแรกของการดูแลงานพิธีการทางศุลกากร งานข้าวสารผ่านแดน ส่งจาก สปป. ลาว ผ่านแดนไทย(ด่านมุกดาหาร-ท่าเรือแหลมฉบัง) ไปยุโรป ปลายทางประเทศเบลเยี่ยม… ขอบคุณ บ.นนน ประเทศไทย ที่ไว้ใจ ทีม A&B Shipping ในการให้บริการงานProjectนี้…

รถเปล่า รอการตรวจปล่อยไปรับข้าวสารที สปป.ลาว
รถเปล่า รอการตรวจปล่อยไปรับข้าวสารที สปป.ลาว
รถเปล่า รอการตรวจปล่อยไปรับข้าวสารที สปป.ลาว
รถเปล่า รอการตรวจปล่อยไปรับข้าวสารที สปป.ลาว
รถเปล่า รอการตรวจปล่อยไปรับข้าวสารที สปป.ลาว
รถเปล่า รอการตรวจปล่อยไปรับข้าวสารที สปป.ลาว
รถเปล่า รอการตรวจปล่อยไปรับข้าวสารที สปป.ลาว
รถเปล่า รอการตรวจปล่อยไปรับข้าวสารที สปป.ลาว
รถเปล่า รอการตรวจปล่อยไปรับข้าวสารที สปป.ลาว
รถเปล่า กำลังข้ามแดน
รถบรรทุกข้าวสารกลับจาก สปป.ลาว รอการตรวจปล่อย
รถบรรทุกข้าวสารกลับจาก สปป.ลาว รอการตรวจปล่อย
รถบรรทุกข้าวสารกลับจาก สปป.ลาว รอการตรวจปล่อย
รถบรรทุกข้าวสารกลับจาก สปป.ลาว รอการตรวจปล่อย
รถบรรทุกข้าวสารกลับจาก สปป.ลาว รอการตรวจปล่อย
รถบรรทุกข้าวสารกลับจาก สปป.ลาว รอการตรวจปล่อย
รถบรรทุกข้าวสาร เข้าทำการ X-RAY
รถบรรทุกข้าวสาร เข้าทำการ X-RAY
รถบรรทุกข้าวสาร พร้อมเดินทางไปที่ ท่าเรือแหลมฉบัง และยุโรปต่อไป
รถบรรทุกข้าวสาร พร้อมเดินทางไปที่ ท่าเรือแหลมฉบัง และยุโรปต่อไป