เข้าพบ คุณปู วิภาพรรณ Directorของ บ. น นน ประเทศไทย เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนการทำงานและเป็นPartnerร่วมงานกันในโอกาสต่อไป…

เข้าพบ คุณปู วิภาพรรณ Directorของบ. น นน และทีมงาน
เข้าพบ คุณปู วิภาพรรณ Directorของบ. น นน และทีมงาน