อุปกรณ์ตัวสุดท้ายได้ลงเรือเป็นที่เรียบร้อย ตามกำหนดการส่งออกสำหรับการตรวจปล่อยสินค้าผ่านแดน อุปกรณ์ประเภท Oversize ส่งไป เขื่อนน้ำเทิน1 สปป.ลาว ขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจในทีมงานชิปปิ้งมืออาชีพ A&B Shipping… 20 Feb 2021