อีก 1 ชิปเมนท์ กับงานตรวจปล่อยสินค้าผ่านแดน เหล้าจากเกาหลี ผ่านแดนไทย ด่านบึงกาฬ ส่งไป ยัง สปป. ลาว… นึกถึงชิปปิ้ง นึกถึง ทีมงาน A&B Shipping 02/08/61

สินค้าจากเกาหลี ผ่านด่านบึงกาฬ ส่งไปยัง สปป. ลาว
สินค้าจากเกาหลี ผ่านด่านบึงกาฬ ส่งไปยัง สปป. ลาว
สินค้าจากเกาหลี ผ่านด่านบึงกาฬ ส่งไปยัง สปป. ลาว