อีก 1ชิปเมนท์กับงานบริการพิธีการทางศุลกากร ตรวจปล่อยอุปกรณ์ไปโรงไฟฟ้าหงสา ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ส่งออก ด่านห้วยโก๋น-เมืองเงิน 15/8/61

รถขนอุปกรณ์ไปโรงไฟฟ้าหงสา

รถขนอุปกรณ์ไปโรงไฟฟ้าหงสา
รถขนอุปกรณ์ไปโรงไฟฟ้าหงสา
รถขนอุปกรณ์ไปโรงไฟฟ้าหงสา