ลำเลียงลงแพเรียบร้อย สำหรับชิปเมนท์แรกของการตรวจปล่อย อุปกรณ์ขนาดใหญ่ Oversize ชิ้นแรก ขนาด 110 ตัน ขึ้นแพ ผ่านออก ด่านบ้านแพง เพื่อส่งต่อไปยัง โรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำเทิน1 สปป. ลาว 07/Jan/2021

***** ดูแลงานพิธีการตรวจปล่อยสินค้า โดยทีมงาน A&B Shipping *****