ปิดไปอีก 1 ชิปเมนท์ กับงานพิธีการตรวจปล่อยสินค้าOversize ไป สปป. ลาว ส่งออก ด่าน บึงกาฬ-ปากซัน... ให้บริการโดยทีมงานCustoms Clearance มืออาชีพ A&B Shipping ให้คำปรึกษาและบริการพิธีการทางศุลกากร สินค้าส่งออกและนำเข้า… 16/11/61