ปิดไปอีก 1 ชิปเมนท์ กับงานตรวจปล่อยสินค้าผ่านแดน อุปกรณ์สำหรับมือถือจากประเทศจีน ผ่านแดนประเทศไทย ด่านสะเดา ส่งไปยังประเทศมาเลเซีย… ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจในทีมงานและการให้บริการของ A&B Shipping Team ด่านมุกดาหาร… นึกถึงชิปปิ้ง นึกถึง ทีมงาน A&B Shipping 26/11/61