ปิดไปอีก 1 ชิปเมนท์กับการตรวจปล่อยสินค้าน้ำตาลกระสอบ ส่งออก ด่านท่าลี่ – แก่นท้าว สปป. ลาว ขอบคุณลูกค้า ที่ให้ความไว้วางใจในการให้บริการ ของทีมงาน A&B Shipping. 8/7/62

การตรวจปล่อยสินค้าน้ำตาลกระสอบ
การตรวจปล่อยสินค้าน้ำตาลกระสอบ
การตรวจปล่อยสินค้าน้ำตาลกระสอบ
การตรวจปล่อยสินค้าน้ำตาลกระสอบ
การตรวจปล่อยสินค้าน้ำตาลกระสอบ
การตรวจปล่อยสินค้าน้ำตาลกระสอบ