ปล่อยข้ามด่านเรียบร้อยกับอีก 1 ชิปเมนท์งาน Oversize ผ่านแดน ส่งออกด่านช่องเม็ก-ปากเซ. จุดหมายปลายทาง Houay Yoi – Taht khot Hydro Electri Power ปากซอง สปป. ลาว …ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจกับทีมงาน A&B Shipping (ช่องเม็ก) 04/06/62

ชิปเมนท์งาน Oversize ผ่านแดน

ชิปเมนท์งาน Oversize ผ่านแดน

ชิปเมนท์งาน Oversize ผ่านแดน

ชิปเมนท์งาน Oversize ผ่านแดน