วันที่ 23 พค 2561 ร่วมประชุมกับ ท่าน กฤษฎา ทองธรรมชาติ  ผอ.ศภ2. ,ท่าน นายด่าน ศิริชัย นายด่านนครพนม ,เจ้าหน้าที่ด่านนครพนม และ ผู้บริหาร SCGL เพื่อปรึกษาหารือขั้นตอน พิธีการนำเข้าสินค้า ปูนซีเมนต์ จาก สปป ลาว นำเข้า ด่านนครพนม..

ประชุมร่วมกับด่านศุลกากร นครพนม และผู้บริหาร SCGL
ประชุมร่วมกับด่านศุลกากร นครพนม และผู้บริหาร SCGL