เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 กับชิปเมนท์แรก ของการให้บริการด้านพิธีการตรวจปล่อยสินค้า ส่งออกที่ด่านห้วยโก๋น ปลายทาง โครงการโรงไฟฟ้าหงสา ไชยะบุรี สปป. ลาว ขอบคุณพี่ๆ SCGL ที่ให้ความไว้วางใจทีมงาน A&B SHIPPING และเป็นอีก 1 ด่าน ที่เราพร้อมให้บริการ ด้านพิธีการ นำเข้าและส่งออก..ด่านห้วยโก๋น. จ.น่าน..

นำเข้าและส่งออก..ด่านห้วยโก๋น
นำเข้าและส่งออก..ด่านห้วยโก๋น
นำเข้าและส่งออก..ด่านห้วยโก๋น
นำเข้าและส่งออก..ด่านห้วยโก๋น