ตรวจปล่อยเป็นที่เรียบร้อยทั้ง 26 คัน เป็นชิปเมนท์ที่ 12แล้ว ของProjectนำอุปกรณ์จากจีนไปติดตั้งที่โรงงานน้ำตาลที่อุดรธานี, ขอบคุณงาน A&B Shipping มุกดาหารทุกท่าน ที่ช่วยกันทำงานให้งานราบรื่นเป็นที่พอใจของลูกค้าทุกชิปเมนท์ 12/9/61

รถบรรทุกงานเหล็กขาเข้าที่ด่านมุกดาหาร
รถบรรทุกงานเหล็กขาเข้าที่ด่านมุกดาหาร
รถบรรทุกงานเหล็กขาเข้าที่ด่านมุกดาหาร
รถบรรทุกงานเหล็กขาเข้าที่ด่านมุกดาหาร
รถบรรทุกงานเหล็กขาเข้าที่ด่านมุกดาหาร
รถบรรทุกงานเหล็กขาเข้าที่ด่านมุกดาหาร
รถบรรทุกงานเหล็กขาเข้าที่ด่านมุกดาหาร
ทำการขนย้ายสินค้า