ตรวจปล่อยเป็นที่เรียบร้อยกับงานพิธีการส่งออกน้ำตาล บ.มิตรผล ส่งออกไป สปป. ลาว กับการให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง นึกถึงทีมงานชิปปิ้งมืออาชีพ นึกถึง A&B Shipping. 03/02/2563