ตรวจปล่อยเป็นที่เรียบร้อยกับงานพิธีการตรวจปล่อยปลาแชลมอล จากประเทศชิลี ผ่านแดนไทยไปยัง เวียงจันทร์ สปป.ลาว, นึกถึงงานพิธีการส่งออก-นำเข้า Counter Service นึกถึงทีมงานชิปปิ้งมืออาชีพ, A&B Shipping 31/5/62

พิธีการตรวจปล่อยปลาแชลมอล
พิธีการตรวจปล่อยปลาแชลมอล
พิธีการตรวจปล่อยปลาแชลมอล
พิธีการตรวจปล่อยปลาแชลมอล