ขอขอบคุณลูกค้าที่ ไว้วางใจ ทีมงาน A&B Shipping กับการให้บริการตรวจปล่อยสินค้าผ่านแดน ไป สปป. ลาว ขึ้นแพ ส่งออกจากด่านบึงกาฬอย่างถูกต้อง และ รวดเร็ว มั่นใจในการให้ บริการ กับ ทีมงานชิปปิ้งมืออาชีพ A&B Team 12/10/2020