การตรวจปล่อยงานพิธีการผ่านแดน ไปเขื่อนน้ำเทิน สปป. ลาว การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง ขอบคุณพี่วินัยแห่ง Vpack Move พี่ชายที่เคารพรัก ที่ให้ความไว้วางใจให้ดูแลงานอย่างต่อเนื่อง, A&B Shipping ทีมงาน Customs Clearance มืออาชีพ 31/01/2563